55 Kata Mutiara Bahasa Arab dan Artinya

Dilihat: 3361 kali

55 Kata mutiara bahasa Arab dan artinya serta terjemahanya mudah untuk dipahami. Bahasa Arab itu memang sangat unik, istimewa dan indah. Nah keindahan ini sumber utamanya adalah bahasa Alqur’an, mengingat Alqur’an adalah kalam Illahi tentunya keindahanya tidak tertandingi, dan istimewanya lagi kalam Illahi itu berbahasa Arab. Hayoo..masih ragu belajar bahasa Arab ?

Kata mutiara dalam bahasa Indonesia biasanya tersusun dengan diksi (pilihan kata) yang bagus yang memiliki energi positif untuk memotivasi setiap pembacanya. Begitu pila dalam bahasa Arab, kata mutiara disusun sangat rapi dengan kata-kata pilihan yang tentunya mengandung keindahan. Simak saaja contoh kata mutiara berikut ini.

kata mutiara bahasa arab dan artinyaContoh kata mutiara dalam bahasa arab dan artinya

1. من سار على الدرب وصل
Man saaro alaa darbi wasola
Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)

2. من جدّ وجد
Man jadda wajada
Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)

3. من صبر ظفر
Man shobaro dzhofiro
Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung

4. من قلّ صدقه قلّ صديقه
Man qoola shidquhu qolla shodikuhu
Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya

5. جالس أهل الصدق والوفاءJaalis ahlash shidqi wal wafa
Bergaulah dengan orang yang jujur dan menepati janji

6. مودّة الصديق تظهر وقت الضيقMawaddatush shodieqi tadzharu waktadh dhieq
Kecintaan seorang teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan

7. ومااللذّة إلا بعد التعبwa maa ladzatu Illaa ba’dat ta’bi
Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan

8. الصبر يعين على كلّ عملAs shobru yu’ienu a’la kulli amalin
Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan

9. جرّب ولاحظ تكن عارفاJarib wa laahidzh takun a’arifan
Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu

10. اطلب العلم من المهد إلى اللحدUthlubil ilma minal mahdi ilal lahdi
Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur

11. بيضة اليوم خير من دجاجة الغدBaidhotul yaumi khoirun min dajajatil ghoddi
Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari

12. الوقت أثمن من الذّهبAl waktu atsmanu minadz dzahabi
Waktu itu lebih berharga daripada emas

13. العقل السليم في الجسم السليمAl aqlus salim fiel jismis salim
Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat

14. خير جليس في الزمان كتابKhoiru jaliesin fiez zamaani kitaabun
Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku

15. من يزرع يحصدMan yazro’ yahsud
Barang siapa yang menanam pasti akan memetik (mengetam)

16. خير الأصحاب من يدلّك على الخيرKhoirul ashab man yaduhulluka alal khoir
Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan

17. لولا العلم لكان الناس كالبهائمLaulal ilma lakaanannaasu kal bahaaim
Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti binatang

18. التعلم في الصغر كالنقش على الحجرAt ta’alumu fishighori kannaqsyi alal hajari
Belajar diwaktu kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu

19. لن ترجع الأيّام التي مضتlan tarji’al ayyamul lati madhot
Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu

20. تعلمنّ صغيرا واعمل به كبيراTa’allamanna shoghiron wa’mal bihi kabieron
Belajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar

21. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمرal ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarin
Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah

22. الاتّحاد أساس النجاحal ittihadu asasun najaah
Persatuan adalah pangkal keberhasilan

23. لا تحتقر مسكينا وكن له معيناlaa tahtaqir miskienan wa kun lahu mu’ienan
Jangan engkau menghina orang miskin dan jadilah penolong baginya

24. الشرف بالأدب لا بالنسبAs syarofu bil adabi laa bin nasabi
Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan karena keturunan

25. سلامة الإنسان في حفظ اللسانSalamatul insan fie hifdzil lisan
Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)

26. آداب المرء خير من ذهبهAdaabul mar’i khoirun min dzahabihi
Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)

27. سوء الخلق يعدىSuul khuluqi yu’di
Budi pekerti/akhlaq yang buruk itu menular

28. آفة العلم النسيانAfatul ilmi an nisyan
Bencananya ilmu adalah lupa

29. إذا صدق العزم وضح السبيلIdza shodaqol azmu wadhohas sabil
Jika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya

30. لا تحتقر من دونك فلكلّ شيئ مزيّةlaa tahtaqir man dunaka wa likulli sain maziyah
Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, karena setiap orang mempunyai kelebihan

31. أصلح نفسك يصلح لك الناسAshlih nafsaka, yuslih lakan naas
Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu

32. فكّر قبل أن تعزمFakkir qobla an ta’zam
Berpikirlah dahulu sebelum kamu berbuat.

33. من عرف بعد السفر استعدّMan arofa bu’das safari ista’adda
Barang siapa yang tahu jauhnya sebuah perjalanan, hendaklah dia bersiap-siap

34. من حفر حفرة وقع فيهاMan hafaro hufrotan waqo’a fieha
Barang siapa yang menggali lobang, maka akan terperosoklah ia di dalamnya

35. عدوّ عاقل خير من صديق جاهلAduwwun aaqilun khoirun min shodieqin jahielin
Musuh yang pandai itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh

36. من كثر إحسانه كثر إخوانهMan katsuro ihsanuhu, katsuro ikhwanuhu
Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka banyak pulalah temannya

37. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فالندامة العقبى لمن يتكاسلIjhad walaa taksal wa laa taku ghofielan, fan nadaamutul uqba liman yatakaasalu
Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu resiko bagi orang yang bermalas-malasan

38. لا تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليومLaa tuakhir amalaka ilal ghoddi maa taqdiru an ta’malahul yauma
Janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari, sesuatu yang kamu dapat mengejakannya hari ini

39. اترك الشرّ يترككUthrukis syar, watrukka
Tinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu

40. خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناسKhoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa’ahum linnaas
Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

41. في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامةFie taannis salaamah, wa fiel ajalatin nadaamah
Di dalam kehati-hatian itu terdapat keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu terdapat penyesalan

42. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامةTsamrotu tafrith an nadaamatu, wa tsamrotul hazmi as salaamah
Buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan

43. الرفق بالضعيف من خلق الشريفAr rifqu bidh dhoif min khuluqisy syarif
Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu termasuk perangai orang yang mulia (terhormat)

44. فجزاء سيّئة سيّئة مثلهاFa jazaau sayyiatin sayyiatun mitsluha
Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama dengannya

45. ترك الجواب على الجاهل جوابTarkul jawab alal jaahil jawabun
Tidak menjawab (pertanyaan) orang yang bodoh adalah suatu jawaban

46. من عذب لسانه كثر إخوانهMan adzuba lisanuhu katsuro ikhwanuhu
Barang siapa manis tutur katanya (perkataannya) maka banyaklah temannya

47. إذا تمّ العقل قلّ الكلامIdza tammal Aqlu qollal kala,
Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya

48. من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخMan tholaba akhon bilaa aibin baqiya bilaa akhin
Barang siapa yang mencari teman tanpa bercela, maka ia akan selamanya tidak mempunyai teman

49. قل الحقّ ولو كان مرّاQulil haqqo walau kaana murrun
Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit

50. خير مالك ما نفعكKhoirul maalika maa nafa’aka
Sebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu

51. خير الأمور أوسطهاKhoirul umur asatuha
Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)

52. لكلّ مقام مقال ولكلّ مقال مقامlikulli maqomin maqolun, wa likulli maqoolin maqomun
Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki tempat masing-masing

53. إذا لم تستحي فاصنع ما شئتIdza lam tastahi fasna’ maa syi’ta
Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu.

54. ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلاLaisal Aibu liman kaana faqieron, balil aibu liman kaana bakhilan
Bukanlah aib itu bagi orang yang miskin, tapi aib itu terletak pada orang yang kikir

55. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدبLaisal yatim man maata waalidahu, balil yati yatiemul ilmi wal adab
Bukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi (sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti.

Nah, itu tadi 55 kata mutiara bahasa Arab dan artinya yang wajib untuk diketahui. Semoga bermanfaat.

55 Kata Mutiara Bahasa Arab dan Artinya | admin | 4.5
TAGS:

You cannot copy content of this page